RECORDBEAR

RECORDBEAR

 

HUR SER EN DAG UT PÅ EN SKIVRUNDA ......

 

Mitt liv har speglats av att leta skivor.

 

Att samla

Ett fenomen att attraheras av ett objekt, att gilla det på ett sätt att man önskar ha flera än ett objekt. Fästa sådan vikt vid tinget att du vill behärska innehållet och skapa en besatthet. Den som funnet önskar fler, kanske ständigt nya för att utveckla innehavet och sökandet i sig blir till slut större än själva behovet eller tillfredställelsen över objektet.

 

.

En stund i sökandets tjänst

 

Att utan en tanke på tid tillbringa en stund i en secondhandbörs, ett tidsfördriv, ett nöje där utgången inte alltid ger önskat resultat. Att finna det man söker kan vara tillfredsställande men att lämna för att senare komma tillbaka och fortsätta sökandet är den verklighet de flesta upplever. Ett fynd tillräckligt för att frambringa en lustkänsla som gör ett återbesök oemotståndeligt. Sökandet kan ta många uttryck, en människa hängiven av ett intresse med en samling nästan komplett. När inte sökandet resulterar blir i allmänhet bytet oväntat.

Många faktorer kan påverka hur man agerar. Miljön, sällskapet, humöret kan styra till det oväntade, ifall det invanda lämnas görs nya upptäckter. Musikens avtryck är oförutsägbar, med lite nyfikenhet öppnar sig inte bara nya dörrar, även nya känslor och nya infallsvinklar. Tiden ges en annan dimension, minnena, nostalgin gör ögonblicket outplånligt

 

EN STUND PÅ DIRTY RECORDS KAN FÅ MIG ATT TAPPA TID OCH RUM

 

Att med den kunskap jag skaffat mig genom avkopplingen bakom skivbackar, kan få mig att ägna timmar åt denna sak.

 

NÄR MIN OMGIVNING TAPPAT TÅLAMODET OCH GÅTT OCH FIKA

 

Då har jag just börjat att gå upp i varv. Hittat några potentiella köp men jag måste gå igenom sortimentet innan jag kan värdera vad ska dagen sluta.

 

EFTER 2 TIMMARS LETANDE HAR JAG FATTAT MINA BESLUT

 

Det blir på 2 CD med IQ, ett par vinyl med Gentle Giant och några picture discs med Marrillion.

Är ganska nöjd med dagen.

 

SKA BLI GOTT MED EN ÖL NU!

 

© Copyright. All Rights Reserved.