MUSIKHUS I GÖTEBORG

MUSIKHUS

I GÖTEBORG FINNS ETT FLERTAL

MUSIKHUS UTRUSTADE SCENER DÄR MAN BEDRIVER VERKSAM-HET DELS I EGEN REGI MEN DET GÅR ATT BOKA FÖR ATT ARRANGERA.

Scenen innehåller utrustning, tillräckligt för att med enkla medel kunna ta dit band och i stort sett plugga in sina instrument och spela.

DETTA ÄR ETT AXPLOCK MEN DET FINNS ETT OTAL PLATSER DÄR KONSERTER ARRANGERAS.

 

DOCK STÄLLEN DÄR BLOGGEN SAKNAR ERFARENHET AV.

© Copyright. All Rights Reserved.