Fanzines

FANZINES

 

Fanzin (även fansin eller fanzine på svenska) är en förkortning av engelskans fan magazine och kan allmänt sägas vara en amatörpublicerad/hemmaproducerad tidskrift utgiven av fans med andra fans som främsta målgrupp. Innehållet har i regel anknytning till antingen hobbyn och/eller fanrörelsen. Ordet fanzin har sitt ursprung inom science fiction-fandom.

Utgivarna tjänar sällan pengar på utgivningen och bidragsgivare får i allmänhet inte betalt på något sätt. Ursprungligen distribuerades tidningarna spritduplicerade, som blåstenciler eller senare som fotostatkopior. Med dagens layoutprogram, kopieringskvalitet och billiga tryckmöjligheter är det ofta svårare att dra en absolut gräns mellan "amatörpublicerad" och "professionellt publicerad" än det var på stencilernas tid, ( källa, Wikipedia )

 

BLOGGAR

 

Bloggar, ett format som skiljer sig från hemsidor respektive föregångare som fanzine. En blogg kan vara en dialog eller en monolog i internetformat, särdraget kan vara att en aktiv blogg uppdateras löpande och kanske ska ses i ljuset av sociala medier.

© Copyright. All Rights Reserved.